0480 - 144 30 kansli@kfhf.se

Historien om föreningen

Den 22 december 1846 avskaffades skråväsendet.

Historien om Kalmar Fabriks- och Hantverksförening

skylt_hantverksforeningenDen 22 december 1846 avskaffades skråväsendet. Detta var en viktig händelse som kom att påverka hantverket och det var uppenbart att en ny tid brutit in. Den 9 juni 1847 samlades enligt annons i Kalmar Posten, Hantverks- och Fabriksidkare, i Rådhussalen för att konstituera sig. Man granskade och antog det av fullmäktige utarbetade förslaget till regler för

Fabriks- och Hantverksföreningen i Sjö och Stapelstaden Kalmar,
varefter ordförande och kassör valdes.

Föreningens förste ordförande

Till ordförande i föreningen valdes färgerifabrikören A. E. Lidman och till kassör garvare Sabelström.
Under åren som följde var det en hel del aktivitet i föreningen. Under 1860-talet och framåt var dock intresset bland medlemmarna inte särdeles stort eftersom vissa ordförande var både sekreterare och kassör.
Den ordförande om blåste liv i den något?slumrande föreningen igen var handskmakare
J. R Sjöström.

På hans initiativ beslöt man att "var och en efter bästa förmåga borde arbeta så att till nytt och kraftigt liv" väcka föreningen.

Sveriges Hantverksorganisation

1905 bildades Sveriges Hantverksorganisation, som föreningen beslutade sig för att ingå i.
Man ändrade de stadgar som varit sedan 1870 och antog nya stadgar som kom att gälla fram till 1925.?

1925 Nya stadgar antogs

Efter att de nya stadgarna antagits 1925 och verkställdes vid årsmötet 1926 valdes en ny styrelse. Nu började hantverksföreningen synas för en bredare allmänhet. Detta berodde främst på att ett intensivare samarbete med pressen inleddes med Barometern och Kalmar Tidningen. Faktor John Nilsson och faktor Axel Andersson invaldes och dessa såg till att föreningens sammanträden bevakades ordentligt med porträtt av sekreteraren varje gång det var sammanträde. Det hände en hel del under denna tiden.

1928 bildades Gillespiparna

1931 Begravningshjälpsfonden

1931 beslöt man på dåvarande kassören färgmästare Georg Göranssons initiativ att bilda en begravningshjälpsfond som skulle vara en första broderlig hjälp till de anhöriga. Denna fond är sedermera omvandlad till en försäkringsfond där samtliga medlemmar är försäkrade till ett bestämt belopp som utfaller vid dödsfall.

1936 Inköp av fastigheter

Under årens lopp har även fastigheter anskaffats till föreningen. 1936 köptes Turisthotellets fastighet i kvarteret Gästgivaren och även en intilliggande fastighet på Ölandsgatan.
12 december 1944 köptes den Gullbrandssonska fastigheten för 185 000 kr på Kaggensgatan 3.
5 april 1939 inmurades ett skrin med tre tidningar, föreningens festtidskrift, årsredogörelse, uppgifter om styrelsens sammansättning med mera.

1938 deltog 11 hantverksmästare från föreningen i en studieresa till Tyskland och den internationella Hantverksutställningen i Berlin.

Donationer

1942 fick föreningen en donation på 5000 kr av framlidne målarmästaren C. O. Wahlström. Avkastningen skulle användas till julgåvor till behövande äldre hantverksmästare

Medlemsbladet

1970 såg det första medlemsbladet dagens ljus och har alltsedan dess utkommit. Detta var ett initiativ av dåvarande sekreteraren Ove Hammarlund.

Jubileér

1927 23 juli - 8 augusti var det en stor utställning över hantverket i samband med att föreningen firade 80 år.
Utställningen hölls i Tullskolan och kringliggande områden. Den blev mycket lyckad ekonomiskt sett, man fick grundplåten och början till Hantverkshuset. 1987 var ett jubileumsår när föreningen fyllde 140 år.
Detta firades celebert med mottagning och middag i hantverkshuset.

1989 firade Gillespiparna 60 år.

1992 invigdes en ny fana, den gamla hade tjänat ut efter 65 år.

2007 har vår förening fyllt ärorika 160 år.
Det firades rejält under året. Vid årsmötet ägde jubileumsmiddagen rum.

2010 Föreningen beslut om att omdisponera lokaler inne på gården till 5 nya lgenheter.

2022 Fyllde föreningen 175 år
Detta firades med kaffe och tårta i rådhussalen där föreningen bildades exakt på samma datum 9 juni.
Info