?

Presentation av vår verksamhet!

Kalmar Fabriks- & Hantverksförening är en
näringspolitisk organisation med
Kalmarregionens hantverkare i fokus.
Föreningen verkar för att statusen
och villkoren för hantverket ska förbättras på alla samhällsområden.
Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter.
Kalmar Fabriks- & Hantverksförening har haft samma uppdrag i över 170 år
att värna om hantverks- och småföretagen,
att bedriva aktiv näringspolitisk verksamhet,
att främja hantverket, yrkesutbildningen och yrkesskickligheten,
att förvalta och vårda föreningens tillgångar samt inte minst
att främja samarbetet och umgänget mellan medlemmar och brancher.

Idag består medlemmarna av småföretag inom hantverk, service och småindustri
verksamma i Kalmarregionen.
Bland medlemmarna finns allt ifrån de traditionella skråhantverkarna som
glasmästare, guldsmed, optiker, skräddare, tapetserare, tennesmed och urmakare till mer
moderna hantverksyrken som elinstallatörer och nya hantverksformer inom data.
Gemensamt för medlemmarna är:
att de tycker att hantverk är viktigt och
att det inte skall vara krångligt att vara småföretagare.