0480 - 144 30 kansli@kfhf.se

Vår verksamhet

En näringspolitisk organisation med Kalmarregionens hantverkare i fokus

Presentation

Kalmar Fabriks- & Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Kalmarregionens hantverkare i fokus.
Föreningen verkar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla samhällsområden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter.

Kalmar Fabriks- & Hantverksförening har haft samma uppdrag i över 175 år:

  • att värna om hantverks- och småföretagen,
  • att bedriva aktiv näringspolitisk verksamhet,
  • att främja hantverket, yrkesutbildningen och yrkesskickligheten,
  • att förvalta och vårda föreningens tillgångar samt inte minst
  • att främja samarbetet och umgänget mellan medlemmar och brancher.

Idag består medlemmarna av småföretag inom hantverk, service och småindustri verksamma i Kalmarregionen. Bland medlemmarna finns allt ifrån de traditionella skråhantverkarna som glasmästare, guldsmed, optiker, frisörer, skräddare, tapetserare, tennesmed och urmakare till mer moderna hantverksyrken som elinstallatörer och nya hantverksformer inom data.

Gemensamt för medlemmarna är:

  • att de tycker att hantverk är viktigt och
  • att det inte skall vara krångligt att vara småföretagare.
Info