?

Varför bli medlem?

Ett medlemsskap i Kalmar Fabriks- & Hantverksförening innebär en extra trygghet för dig och dina kunder.

Kalmar Fabriks- & Hantverksförening är mötesplatsen där hantverkare och företagare möts för att utbyta erfarenheter, umgås, lära av varandra och träffa likasinnade under gemytliga och trevliga former.

Här träffar du hantverkskollegor och företagare över branschgränserna. Du knyter viktiga kontakter att lägga till ditt nätverk och bidrar till att hantverks- och företagarfrågorna får större tyngd i Kalmarregionen.

Om du är intresserad av medlemskap i vår förening
- tala med någon i styrelsen!