?

Gillespiparna - en unik orkester?

Den lilla salongsensemlen har förnöjt föreningens mästare och medlemmar ända sedan 1928, då den bildades av den legendariske åldermannen Gusten Hentzel och eldsjälen, skräddarmästaren Jonas Öberg. Med sina drygt 80 år är Gillespiparna stadens äldsta aktiva orkester - bara en sån sak!
Det blev succé redan från första början och har under årens lopp verkligen bidragit till trevnaden vid föreningens gillen. De har givetvis förnyats under årens lopp men sammanhållningen mellan orkestermedlemmarna har varit total och man måste beundra deras kunnande på sina instrument, de lämnar inget åt slumpen utan övar idogt och med framgång innan våra sammanträden. Deras musiknummer är tidlösa, rock och jazz göre sig inte besvär.
Orkestern förfogar över ett notmaterial som är mycket värdefullt, närmast oersättligt. Tyvärr måste all ny musik specialarrangeras då inget längre finns att köpa för denna stämbesättning.

Gillespiparna deltar för närvarande inte i de allmänna mötena.

Tilläggas kan att Gillespiparna är de enda i sitt slag i Sverige bland hantverksföreningar