?

Kansli

Föreningens kansli sköts av Anders Nilsson

Telefon: 0480-14430
Telefax: 0480-21545
E-post: kansli@kfhf.se
Besöksdress: Kaggensgatan 3
Postadress: Box 270,  391 23  KALMAR

 

Kanslit är öppet måndagar och fredagar mellan kl. 09.00 - 13.00